hobidlavas.ru

website template imagewebsite template image

Bijsluiter paroxetine 30 mg

Paroxetine Actavis 20 mg en 30 mg tabletten, filmomhulde tabletten. RVG 28417 en Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Paroxetine Sandoz® 30 mg, filmomhulde tabletten paroxetine. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit. Paroxetine EG 20 mg filmomhulde tabletten. Paroxetine (als paroxetinemesilaat). Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er Paroxetine EG is verkrijgbaar in doosjes met 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56.

Paroxetine Sandoz 30 mg filmomhulde tabletten. Paroxetine Sandoz 40 mg filmomhulde tabletten. Paroxetine. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit. SEROXAT 30 mg filmomhulde tabletten paroxetine (als hydrochloride hemihydraat).

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Renova högsbo återvinningscentral bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter: 1.

Bijsluiter Paroxetine 30 Mg

Wat is Paroxetine Teva 20 mg filmomhulde tabletten en waarvoor wordt het 30 mg. Anderhalve tablet. 40 mg. Twee tabletten. 50 mg. Twee en een halve.

© 2018 hobidlavas.ru